Address

4 Karlibach st.
Tel Aviv-Yafo,
Israel

Contact

052-2687951

Follow

  • Instagram
  • facebook
  • youtube

©2017 by SKYSHOT. Proudly created by Doron Iosefzon, Saar Baram

  • סקיישוט - צילום אווירי

חוקי טיסה בתחום צילום אווירי: כתחביב או מסחרי


תיארנו לעצמנו שלא כולם יודעים את חוקי ההטסה בשטחים ציבוריים בתחום צילומי האוויר, אז זה למה כתבנו מדריך קצר שמדבר על חוקי הטיסה עם רחפנים - כתחביב או באופן מסחרי.

כתחביב בתחום הצילום האווירי-

חובה לקרוא את חוברת ההפעלה ולפעול על פי חוקיו הכתובים בה. שימו לב.

יש חוקים - הטיסו לפי המגבלות שלהם! הם נועדו להגן על כל מי שבסביבת הרחפנים.

חובה להטיס בקשר עין עם הרחפן.

מטיסים בגובה מקסימלי של 50 מ' מעל פני השטח.

להתרחק משדות תעופה - החובה היא 2 ק"מ, ואני ממליץ אף יותר.

קבלו הדרכה בתחילה מאדם מנוסה: אל תעשו את זה לבד בעצמכם ונסו לעשות את זה במקומות ושטחים פתוחים ונייטרלים יותר בתחילת ההטסה, במיוחד אם מדובר בתחביב.

הדברים שלא עושים בתחום הצילום האווירי, שבעת הדיברות:

לא להטיס ליד שדות תעופה או בקרבת מטוסים, מהסיבות הברורות. התנגשות כזו היא הרסנית ומסוכנת לחיי אדם.

לא להטיס בתוך שכונת מגורים ליד מבני ציבור או התקהלות בני אדם. תתרחקו מהם. החובה היא 250 מ', ואני ממליץ לא להיות בספק ולהרחק אף יותר.

לא להטיס מעל או בקרבת אנשים, במיוחד אם אין לכם ניסיון בנושא.

לא להטיס באזורים אסורים - ולכן צריך לקרוא את החוקים בנושא.

לא להטיס בצורה לא אחראית ופזיזה. אתם מסכנים רכוש.

אסורה עבודה מסחרית ללא רישיון.

גביית תשלום עבור עפילות כמטיס המוגדר בטיסת תחביב (ללא רישיון) הינה מהווה עבירת פלילית.

לתמונות, סרטונים ושימוש מסחרי בתחום צילום האווירי-

טיסה בקשר עין או עד מרחק 500 מטר (קשר עין לפני מרחק בעדיפות גבוהה יותר).

טיסה עד גובה 100 מטר - ולא יותר.

במקרה ואתם מכוונים לטוס באזור רשות שדות התעופה, לוודא את ההטסה עם מגדלי הפיקוח.

שמירת מרחק מכלי טיס: 70 מ' אנכי ו250 מ' אופקי.

אין לטוס מעל קהל - כמו שאמרתי מקודם, אסור בתכלית האיסור. מסוכן מאוד.

תבטחו את עצמכם. קיים ביטוח צד ג' לכלים הרשומים תחת חברה להפעלה אווירית. לדוגמא: חברת אל על נחשבת חברה להפעלה אווירית, והמטוסים שרשומים תחת החברה קיבלו מספר זנב כמו 4X-CRH, הינם כלים שיכולים להיות מבוטחים תחת החברה.

דוגמה לסרטון שעובר במסגרת חוקי הצילום האווירי:

תהנו ותשמרו על הבטיחות,

צוות סקיישוט - צילום אווירי

רוצים שנכתוב על נושא שמדאיג אתכם? כתבו לנו בתגובות למטה!