Address

4 Karlibach st.
Tel Aviv-Yafo,
Israel

Contact

052-2687951

Follow

  • Instagram
  • facebook
  • youtube

©2017 by SKYSHOT. Proudly created by Doron Iosefzon, Saar Baram

קורס הסמכת מטיסי רחפן 

חברת סקיישוט צילום אווירי פועלת בשיתוף פעולה עם חברת EYES-ON ומכשירה מטיסים שרוצים להיכנס לתעשייה המסחרית.

קורס עד 4 ק"ג

תקנות החדשות של רת"א מציעות הקלות לאלו המעוניינים לקבל רישיון מטיס ולהפוך תחביב למקצוע.

הרישיון במתכונת החדשה מאפשר הטסת רחפנים עד 4 ק"ג כאשר הדרישות הן:

  • מבחן תיאוריה אחד (המכיל 3 נושאים: מטאורולוגיה, ידע טכני, חוקה)

  • הגשת הצהרת בריאות

  • הסמכה ע"י מפעילה אווירית

הקורס בSkyshot צילום אווירי כולל:

הדרכה הכוללת הדרכה מקצועית עיונית בכיתת לימוד של עד 4 חניכים

+ הדרכה בשטח ביחס של 1:1 (מדריך לחניך).​

בסוף הקורס החניך יעבור מבחן פנימי ולאחריו יוסמך על ידינו לקבלת רישיון מטיס רחפן מסחרי עד 4 ק"ג.

קורס עד 25 ק"ג

רישוי מטיס רחפן מעל 4 קילו מצריך מבחן מעשי של רת"א, לעומת רישוי רחפן עד 4 קילו שניתן לבצע הסמכה אצל מפעילה אווירית.

עם זאת על מנת לגשת למבחן מעשי ברת"א, על החניך לעבור הסמכה ולהצטייד ברחפן השוקל מעל 4 ק"ג הרשום תחת מפעילה אווירית ובעל תעודת כושר טיסה.

תומר פז חברת SKYSHOT צילום אווירי בשיתוף פעולה עם רואי בן ענת מחברת EYES-ON צילומי אוויר האוטוריטה המקצועית בתחום הלימוד וההכשרות בתחום כלי הטיס הבלתי מאויישים המוביל בישראל. בין היתר, הובילו וניהלו מחזורי הכשרה למשטרת ישראל ועשרות חניכים נוספים בהצלחה יתרה.

  * חניך בעל הגדר עד 4 ק"ג שהוסמך בSKYSHOT או EYES-ON יקבל הנחה משמעותית במעמד הרישום.

רוצה להוציא רישיון? ארשום אותך למחזור הקרוב: